22 ตุลาคม 2561
แจ้งหยุดทำการ ในวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

เรียน ลูกค้า เมล มาสเตอร์

เนื่องจากวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นวันปิยมหาราช ทาง เมล มาสเตอร์
ขอหยุดให้บริการในส่วนของบริการด้านการขาย และให้คำปรึกษาด้านใช้งาน
โดยจะเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สำหรับปัญหาการใช้อีเมลไม่ได้ กรุณาติดต่อ โทร 094-102-7003 ตลอด 24 ชม.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด

Array ( )