23 กรกฎาคม 2564
แจ้งหยุดทำการในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2564
เรียน ลูกค้า เมล มาสเตอร์

ทางบริษัทขอแจ้งหยุดทำการในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุด ​ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้พนักงานได้เข้ารับวัคซีนโควิด-19
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยจะหยุดให้บริการในส่วนของบริการด้านการขาย และให้คำปรึกษาด้านใช้งาน และจะเปิดให้บริการ ตามเวลาปกติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

สำหรับปัญหาการใช้อีเมลไม่ได้ สามารถติดต่อ โทร 094-102-7003 ตลอด 24 ชม.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด
Array ( )